Įvadinis valstybės tarnautojo kursas

Krizinių situacijų valdymas darbe su socialinės rizikos grupių šeimomis

Profesinio perdegimo prevencija (socialiniame darbe)