Krizinių situacijų valdymas dirbant su socialinės rizikos grupės šeimomis

Kurso aprašymas

Socialinės rizikos grupės šeimos pasižymi santykių disharmonija. Jos nariams būdingas padidintas jautrumas aplinkos poveikiams, saviti reagavimo į sudėtingas situacijas modeliai, elgsenos tendencijos.

Nepilnamečiai, augantys socialinės rizikos grupės šeimose natūraliai perima padidintą jautrumą aplinkos veiksnių poveikiams, pasaulėžiūrą, pradeda taikyti artimiausioje aplinkoje matomus elgsenos modelius savo gyvenime.

Dirbant su socialinės rizikos grupės šeimomis aktualu padėti jų nariams tinkamai reaguoti į socialinės aplinkos pokyčius, įvertinti, tai, kokie išgyvenimai lydi klientus, jų kasdienybę bei įgalinti tinkamai sutikti sudėtingas situacijas, prosocialiai reaguoti į gyvenimo sunkumus.

  • 12 akd. kontaktinių val.
  • 10 akd. savarankiško mokymo val.
  • 5 akd. val. vertinimo

Nuotolinių paskaitų kursas orientuotas į specialistus, dirbančius su socialinės rizikos šeimomis, jų nariais.

Kurso metu siekiama pagilinti žinias apie psichologinę krizę socialinės grupės šeimoje, jos procesą, tipinius krizės išgyvenimo dėsningumus, esminius pagalbos krizę išgyvenančiai socialinės rizikos grupės šeimai.

Siekiama įgalinti specialistus, dirbančius su socialinės rizikos grupės šeimomis efektyviau identifikuoti potencialias krizines situacijas bei teikti reikiamą pagalbą klientams.

Plėtoti specialistų, dirbančių su rizikos grupės šeimomis kompetencijas.

Supažindinti su krizinių situacijų procesu, dėsningumais.

Charakterizuoti esminius pagalbos socialinės rizikos grupės šeimai etapus, dėsningumus.

Švedijos avarinės parengties valdymo agentūra. Bendravimo ir informavimo krizės atveju vadovas. Vilnius, 2006.
Dovydaitienė M., Jusienė R. Konsultavimas mokykloje. Vilnius, VU. 2014.
Polukordienė O. K. Psichologinės krizės ir jų įveikimas. Vilnius 2003.
Polukordienė O. K., Skruibis P., Bagdonienė M., Rekuč V., Skruibienė I.. Krizių valdymas Mokyklose. Vilnius, JPPC. 2010.
Petraitytė. A. (Red.) Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis. Kaunas 2012
Leliūgienė M. Kompleksinis darbas su šeima. Socialinė pedagogika: teorija ir praktika. Socialinis ugdymas IX. Vilnius: Baltijos kopija, 2005.
Kavaliauskienė J. Socialinės pagalbos organizavimas socialinės rizikos šeimai. Panevėžys, 2014

Myers D. Psichologija. Vilnius: Poligrafija ir informatika, 2000.

Siekdami įvertinti parengų masinių internetinių kursų kokybę, prašome užpildyti šią anketą.

Lektorius

KRIZINIŲ SITUACIJŲ VALDYMAS DIRBANT SU SOCIALINĖS RIZIKOS GRUPĖS ŠEIMOMIS

Savarankiško darbo užduotis skirta pagilinti besimokančiojo žinias nurodyta tematika ir ugdyti jo gebėjimą analizuoti pateiktus literatūros šaltinius, apibendrinti informaciją bei suformuluoti išvadas. Atsisiųskite parengtą užduotį čia ir ją atlikite. Galutiniame vertinimo teste vienas klausimas bus iš šios užduoties.

Užduotis

Išnagrinėkite esminius, pagalbos socialinės rizikos grupės šeimai pasitelkiant įgalinimą, dėsningumus ir atrinkite pavyzdžius, atspindinčius socialinio darbuotojo veiksmus, būdingus įgalinimo realizavimui. Rekomenduojama atrinkti analizuojant metodinę medžiagą „Socialinis darbas su socialinės rizikos grupės šeimomis“

Norėdami gauti pažymėjimą apie sėkmingai išklausytą kursą, turite atlikti galutinį vertinimo testą. Testą sudaro 20 uždaro tipo klausimų, kuriuose turite pažymėti teisingą atsakymą. Prieš atlikdami testą, atidžiai užpildykite informaciją apie save, kuri bus reikalinga pažymėjimui išrašyti. Pažymėjimas bus atsiųstas Jums el.paštu.

Nuoroda http://goo.gl/forms/a6de6oTzxD96HeNl1

Projektas „Pažangios Norvegijos Karalystės patirties socialinės rūpybos ir sveikatos apsaugos srityse perdavimas siekiant Lietuvos visuomenės gerovės“ (Nr: NOR-LT10- VRM-01- K-02- 012) vykdomas pagal programą „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ ir yra finansuojamas iš Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų.