Profesinio perdegimo prevencija

Kurso aprašymas

Emocinis išsekimas, nuovargis, perdegimas, apatija – būsenos, kurias dažnai jaučia asmenys, dirbantys daug atsakomybės reikalaujantį darbą, susiduriantys su sudėtingais klientais, skausmingomis klientų patirtimis. XXI a. darbuotojus neretai lydi stresinės situacijos, įtampa, sudėtingos darbo sąlygos. Socialinėje sferoje dirbantys asmenys neretai papildomai susiduria su neegzistuojančia ar neveikiančia motyvacine sistema, negauna adekvataus įvertinimo už savo darbą, patiria fizinį bei psichinį nuovargį.

„Profesinio perdegimo prevencijos“ vaizdo medžiaga skirta susipažinimui su profesiniu perdegimu, galimomis perdegimo prevencijos priemonėmis. Šio kurso metu turėsite galimybę susipažinti ir suvokti profesinio perdegimo priežastis, nu(si)statyti patiriamas perdegimo stadijas, atkreipti dėmesį į profesinio perdegimo įspėjamuosius ženklus.

Taip pat dalyvaudami šiuose nuotoliniuose profesinio perdegimo kursuose turėsite galimybę į(si)vertinti asmeninę profesinio perdegimo grėsmę, perprasti ir išmokti taikyti profesinio perdegimo prevencijos ir įveikos strategijas.

540 minučių vaizdo medžiaga, savarankiško darbo užduotis, savikontrolės klausimai ir galutinis vertinamasis testas.

Kursas skirtas visiems, kurie darbe junta didelį fizinį/ emocinį krūvį, yra nepatenkinti savo darbo rezultatais, jaučia energijos stygių, įtaria, kad gali būti perdegę.

Kurso tikslas – supažindinti su profesinio perdegimo sindromu ir jo prevencija.

Uždaviniai:

 • supažindinti su profesinio perdegimo sindromu, jo požymiais;
 • supažindinti su įspėjamaisiais profesinio perdegimo ženklais;
 • atskleisti profesinio perdegimo priežastis ir galimas pasekmes;
 • atskleisti profesinio perdegimo prevencijos kryptis;
 • aptarti profesinio perdegimo įveikos strategijas;
 • įsivertinti asmenio profesinio perdegimo grėsmę
 1. 1. Vaičekauskienė V. (2014). Profesinio perdegimo sindromo įveikos ir prevencijos prielaidos socialiniame darbe. Socialinis ugdymas/ Socialinės inovacijos socialinių industrijų plėtrai, t.39, Nr. 3, p. 188-202.
  2. Vimantaitė R. (2007). Slaugytojų, dirbančių Lietuvos ligoninių kardiochirurgijos centruose,„perdegimo“ sindromo raiškos ir paplitimo įvertinimas. Daktaro disertacija.
  http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2007~D_20070803.113054-64767/DS.005.0.01.ETD
  3. Burnout: Signs, Symptoms and Prevention
  http://www.helpguide.org/articles/stress/preventing-burnout.htm.
  4. VanHoven S. 11 Ways to Avoid Burnout http://99u.com/articles/24201/11-ways- to-avoid-burnout
  5. Pigni A. (2014) Building resilience and preventing burnout among aid workers in Palestine:a personal account of mindfulness based staff care.
  http://www.interventionjournal.com/sites/default/files/Building_resilience_and_preventing_burnout_among.6.pdf
  6. Merkys G., Urmonas A., Bubelienė D. (2011). Objektinės mokytojų teisės į sveiką ir saugią darbo aplinką ir subjektinių teisių užtikrinimo vertinimas. Jurisprudencija, 18(2), p. 575-594.
  7. Reversing. How to rekindle your passion for your work. Burnout. Parengta pagal Ch. Maslach ir M. P. Leiter. Stanford social innovation review.
  8. Blache J., Borza A., De Angelis K. ir kt. (2011). BOIT. Burnout Intervention Training for Managers and Team Leaders. A practice report.
  http://www.burnoutintervention.eu/fileadmin/user_upload/BOIT_Good_practice_brochure_EN.pdf
  9. Korunka Ch., Tement S., Zdrehus C., Borza A., Blankert J. Ph. (2011). Burnout: Definition, recognition and prevention approaches.
  http://www.burnout.nl/burnout-preventie/BOIT_theoretical_abstract_2705.pdf
  10. Wiseman R. (2013). Savitaigos principas. Radikalūs mąstymo pokyčiai. Vilnius. Alma littera.
  11. Bandzevičienė R. (1994). Savireguliacija ir streso įveikimas. Vilnius, Arėjas.
  12. Hertzer K. (2005). Autogeninė treniruotė. Vilnius, Mūsų knyga.
  13. Berger B. (2004). Greitasis maistas sielai. Vilnius, Alma littera.

Siekdami įvertinti parengų masinių internetinių kursų kokybę, prašome užpildyti šią anketą.

Lektorė

Lektorė

„Profesinio perdegimo prevencija (socialiniame darbe)“

Savarankiško darbo užduotys skirtos ne tik pagilinti besimokančiojo žinias apie profesinio perdegimo prevenciją. Jos orientuotos į savipagalbos ir profesinio perdegimo atpažinimą. Savarankiško darbo užduotyse pateikiamos savirefleksijos užduotys, testai padedantys įvertinti perdegimo simptomus, perdegimo laipsnį, pateikiamas profesinio perdegimo prevencijos planas bei praktiniai patarimai kaip didinti atsparumą profesiniam perdegimui.

Parengtas užduotis galite atsisiųsti čia:

Norėdami gauti pažymėjimą apie sėkmingai išklausytą kursą, turite atlikti galutinį vertinimo testą. Testą sudaro 20 uždaro tipo klausimų, kuriuose turite pažymėti teisingą atsakymą. Prieš atlikdami testą, atidžiai užpildykite informaciją apie save, kuri bus reikalinga pažymėjimui išrašyti. Pažymėjimas bus atsiųstas Jums el.paštu.

Nuoroda  https://goo.gl/forms/N4qOyv2hAA3oJWV13

Projektas „Pažangios Norvegijos Karalystės patirties socialinės rūpybos ir sveikatos apsaugos srityse perdavimas siekiant Lietuvos visuomenės gerovės“ (Nr: NOR-LT10- VRM-01- K-02- 012) vykdomas pagal programą „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ ir yra finansuojamas iš Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų.